Informacja o wyniku postępowania.BES | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac polegających na rozpłytowaniu oraz nasadzeniach w ramach Zielonego Funduszu