Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.BES | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie rekonstrukcji pijalni wody zlokalizowanej w Parku im. Stefana Żeromskiego na terenie Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy