Załącznik nr 8 do SWZ – formularz oferty | Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie Ośrodka opiekuńczo wychowawczego przy ul. Zaruskiego w Warszawie