Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie Ośrodka opiekuńczo wychowawczego przy ul. Zaruskiego w Warszawie