Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do UOWY) | Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie Ośrodka opiekuńczo wychowawczego przy ul. Zaruskiego w Warszawie