Ogłoszenie o zamówieniu – projekt | Roboty budowlano-wykończeniowe na terenie Ośrodka opiekuńczo wychowawczego przy ul. Zaruskiego w Warszawie