ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
18.04.2023 r. | Postępowanie 32/PN/2023

Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji „Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim” na zachodnim brzegu Kanału.

Share

Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia znajduje się pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a6827439-d9f7-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

 

 

Share