Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.BES | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo przetargowej zadania pn. „Zielony plac teren u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jadowskiej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego