Załącznik nr 3c Koncepcja Inwentaryzacja rysunek | Zaprojektuj i wybuduj: rewitalizacja terenu przy ul. Redutowej w Warszawie