załącznik nr 3a do PFU – Koncepcja inwentaryzacja początek opis | Zaprojektuj i wybuduj: rewitalizacja terenu przy ul. Redutowej w Warszawie