Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Remont Placu Zabaw w parku Ujazdowskim w Warszawie