Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o grupie kapitałowej | Remont Placu Zabaw w parku Ujazdowskim w Warszawie