załącznik nr 4 do UMOWY – STWiOR | Remont Placu Zabaw w parku Ujazdowskim w Warszawie