Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Remont Placu Zabaw w parku Ujazdowskim w Warszawie