załącznik nr 2 do UMOWY – projekt wykonawczy | Remont Placu Zabaw w parku Ujazdowskim w Warszawie