Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Remont Placu Zabaw w parku Ujazdowskim w Warszawie