Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia | Remont Placu Zabaw w parku Ujazdowskim w Warszawie