Załącznik nr 2 do SWZ- formularz oferty zmiana 03.03.2021 | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej.