ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
18.02.2021 | Postępowanie 3/PN/2021

Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej.

Share

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1A do SWZ – warunki wykonania umowy (część I)
 4. Załącznik nr 1B do SWZ – warunki wykonania umowy(część II)
 5. Załącznik nr 2 do SWZ- formularz oferty
 6. Załącznik nr 3A1-3 do SWZ – kosztorys (część I)
 7. Załącznik nr 3B1-3 do SWZ – kosztorys (część II)
 8.  Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz usług
 9. Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz sprzętu
 10. Załącznik nr 6 do SZW – JEDZ
 11. Załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej
 12. Załącznik nr 8 do SWZ – informacja o aktualności informacji
 13. Załącznik nr 9A do SWZ – wzór umowy (część I)
 14. załącznik nr 4 do umowy – prace przy drzewach (część I)
 15. załącznik nr 6 do umowy – wykaz pracowników (cześć I)
 16. załącznik nr 7 do umowy – zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi po parkach (część I)
 17. Załącznik nr 9B do SWZ – wzór umowy (częśc II)
 18. załącznik nr 3 do umowy – prace przy drzewach (część II)
 19. załącznik nr 5 do umowy – wykaz pracowników (część II)
 20. załącznik nr 6 do umowy – zasady poruszania się pojazdami mechanicznymi po parkach (część II)
 21. Załącznik nr 10 do SWZ – wykaz ławek (część I)
 22. ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji – projekt
 23. Komunikat nr 1 z dnia 03.03.2021.T
 24. SWZ zmiana 01.03.2021
 25. Załącznik nr 2 do SWZ- formularz oferty zmiana 03.03.2021
 26. Komunikat nr 2 z dnia 09.03.2021.T
 27. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 23.03.2021 opublikowane w dniu 26.03.2021
 28. Komunikat nr 3 z dnia 23.03.2021
 29. SWZ zmiana 23.03.2021
 30. Załącznik nr 2 do SWZ- formularz oferty zmiana 23.03.2021
 31. Załącznik nr 9A do SWZ – wzór umowy (część I) zmiana 23.03.2021
 32. Załącznik nr 9B do SWZ – wzór umowy (częśc II) zmiana 23.03.2021
 33. Komunikat nr 4 z dnia 24.03.2021
 34. Komunikat nr 5 z dnia 24.03.2021
 35. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie
 36. Informacja o złożonych ofertach
 37. Informacja o wyborze oferty w zakresie części II
 38. Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części II.BES
 39. Informacja o wyborze oferty w zakresie cz_[ci II.BES
 40. Informacja o wyborze oferty w zakresie cz_ci I.BES
 41. Informacja o unieważnieniu i powtórzeniu czynności badania ofert w zakresie części I
 42. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Share