Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy | 29/PN/2018 Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy