Załącznik nr 1A do SWIZ – Zał 3 do wzoru umowy parametry | 29/PN/2018 Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy