Informacja o złożonych ofertach dodatkowych.BES | Zaplanowanie i realizacja projektu „Warszawski Plażowy”