Informacja o wyniku postępowania.BES | Zaplanowanie i realizacja projektu „Warszawski Plażowy”