Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych i ogrodniczych w ramach realizacji projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora”