Ogłoszenie o sprostowaniu_15.04.2022 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac polegających na rozpłytowaniu oraz nasadzeniach we wskazanych lokalizacjach