Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 4.BES | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac polegających na rozpłytowaniu oraz nasadzeniach we wskazanych lokalizacjach