informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie.BES | Pielęgnacja młodych drzew