Informacja o wyniku postępowania.BES | Wykonanie, dostawa i montaż na terenie m.st. Warszawy metalowo-drewnianych ławek miejskich tzw. „ławek warszawskich” w ilości 629 sztuk w trzech modelach