załącznik nr 6 do UMOWY – Standardy dostępności | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy