Załącznik nr 6 do SWZ – informacja o aktualności informacji | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy