Załącznik nr 2 do SWZ – JEDZ | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy