ST-03 SIECI KANALIZACYJNE | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy