Informacja o złożonych ofertach.BES | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy