Informacja o unieważnieniu postępowania 19PN2021.BES | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy