9.7_Lokalizacja 7 – opinia SKZ | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy