9.5.5_Lokalizacja 7_Rys04 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy