8.6_Decyzja WMKZ nr WZW.5142.1966.2020.AKR | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy