8.2_Decyzja MWKZ nr WZW.5142.1477.2019.MF | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy