7.3.5_Lokalizacja 4_Rys04 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy