7.3.3_Lokalizacja 4_Rys02 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy