7.3.1_Lokalizacja 4_opis | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy