7.2_WLZ z uzgodnieniem innogy_lok 4 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy