6.6.4_Lokalizacja 28_Rys03 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy