6.6.3_Lokalizacja 28_Rys02 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy