6.6.1_Lokalizacja 28_Opis | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy