6.5_Projekt WLZ ATM 28 Mierosławskiego | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy