6.1_Lokalizacja_Park Żeromskiego | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy