5.4.7_Lokalizacja 13_Rys06 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy