5.4.4_Lokalizacja 13_Rys03 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy