5.4.3_Lokalizacja 13_Rys02 | Budowa automatycznych toalet miejskich na terenie m.st. Warszawy